Co obnáší rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů je činnost, která nejen pro dřevorubce představuje určité nebezpečí. Při pochybení nebo špatně zvládnutém technologickém postupu může rizikové kácení stromů ohrozit jak materiální statky, tak i zdraví a životy lidí. Rizikové kácení stromů je obtížnější, čím hustěji je oblast obydlena. Nejrizikovější při kácení stromů se jeví kombinace obydlené lokality, špatných povětrnostních podmínek a skrytých vad stromu jakými jsou např. hniloby ve středu kmene nebo různé deformace kmene i koruny. Rizikové kácení stromů by vždy měl provádět zkušený pracovník.

Rizikové kácení stromů v různých podmínkách

Rizikové kácení stromů v lesních kulturách není méně rizikové než kácení stromů ve městech. Škody při samovolném neusměrněném pádu mohou být taky velmi vysoké. Pokud se dřevorubci z jakéhokoliv důvodu nepodaří dodržet předem určené směrové kácení a vzrostlý strom spadne např. do lesní školky nebo tyčkoviny, škody se budou pohybovat v desítkách tisíc korun. V lesní školce jsou mladé stromky ještě nahraditelné, ale v tyčkovině zůstane po pádu mnoho poškozených stromů, které se na ploše několika čtverečných metrů musí vykácet. Vzniknuvší prázdný prostor se velmi těžko nahrazuje, i když při budoucím prořezávání stromů budeme místo zohledňovat.

Rizikové kácení stromů by měla provádět kvalifikovaná osoba

Rizikové kácení stromů můžou provádět jen nejkvalifikovanější dělníci, neboť technologický postup je natolik složitý a variabilní, že rozhodnutí o vhodném postupu pro rizikové kácení stromů a s tím spojenou odpovědnost za případné škody má vždy dřevorubec. Stromy, které mohou představovat určité riziko při kácení, rozdělujeme do několika skupin.

Rizikové kácení stromů zasažených kalamitou

Největší rizikovou skupinu pro rizikové kácení stromů tvoří kalamitní situace, které jsou spojené buď s živelnou pohromou, jako např. silným větrem či bouří nebo postižením lesa exhalacemi a dřevokaznými škůdci. Do další rizikové skupiny patří stromy, které rostou v lokalitě, která sama o sobě představuje významný stupeň nebezpečí a kde rizikové kácení stromů bývá časté. Jedná se především o strmé svahy, mokřadní porosty nebo stromy stojící na březích vod.